Regulamin

REGULAMIN ZAKUPÓW

 

I INFORMACJE OGÓLNE

1.Właścicielem sklepu internetowego, działającego pod adresem www.skladbialka.pl jest firma:

 

SKŁAD „PRZY BIAŁCE” S.C.

ADM REZIK, MAŁGORZATA GOLA

43-512 BESTWINA UL. KRAKOWSKA 300

NIP. 652-170-67-34

REGON

te. (32) 215-71-01

 

w dalszej części regulaminu nazywana „Sprzedawcą”

 

2.Strona zamawiająca produkty nazwana jest dalej „Klientem”

3.Ceny oferowanych towarów są wyrażone w złotych polskich.

Są one przedstawione w formie BRUTTO ( wraz z podatkiem VAT)

4. Produkty objęte aktualną promocją znajdują się w dziale: „Promocje”. Realizacja zamówień produktów, będących w promocji, odbywa się wg kolejności zgłoszeń, do momentu wyczerpania zapasów.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów znajdujących się na stronach jej sklepu internetowego.

6. Wszelkie informacje, dotyczące produktów umieszczonych w sklepie, pochodzą z materiałów i ulotek publikowanych przez producentów.

7. Zdjęcia mają charakter poglądowy. Oferowany produkt może nieznacznie różnić się od wizerunku na zdjęciu.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zaistnienia pomyłek w opisach i cenach produktów.

9. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.

II. ZAMÓWIENIA


1. Zamówienia produktów dokonuje się za pośrednictwem Internetu. Można je składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00 oraz w soboty, w niedziele i święta, rozpatrywane są w kolejnym dniu roboczym.

2. Aby móc dokonać zamówienia, trzeba posiadać konto w naszym sklepie. W tym celu należy dokonać rejestracji w „Panelu klienta”, znajdującym się na głównej stronie sklepu. 

3. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia, wysyłając stosowną wiadomość e-mail z dołączona kalkulacją kosztów dostawy na adres podany przez Klienta podczas rejestracji.

 

4.W przypadku wyczerpania zapasów danego produktu, Klient zostaje o tym poinformowany. Może zrezygnować z całości zamówienia lub jego części. Może również zaakceptować wydłużony czas realizacji zamówienia (do uzgodnienia drogą mailową)

 

 

5. Z chwilą potwierdzenia zamówienia i zwrotnej akceptacji drogą e-mail przedstawionej kalkulacji kosztów dostawy dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

 

6. Dowodem sprzedaży towaru jest paragon fiskalny lub faktura  (wymagane jest podanie takiej opcji w formularzu zamówienia wraz z podaniem pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury).

 

                                                                      III FORMY PŁATNOŚCI


1.
Zawierając umowę kupna-sprzedaży, Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
– przedpłata 100% wartości zamówienia przed wysyłką towaru (przelew bankowy),

– pobranie przy odbiorze

- płatność kartą online

- płatność PAY PAL

2. Dla jednostek budżetowych przewidziane są odroczone terminy płatności (po dokonaniu niezbędnych dwustronnych uzgodnień).

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności i zdolności finansowej Klienta.

4. Do czasu zapłaty całej należności, towar stanowi własność Sprzedawcy (art. 589 KC).

 

IV TERMIN REALIZACJI


1. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od potwierdzenia zamówienia i przedstawionych klientowi kosztów dostawy do chwili wysyłki towaru, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze. 

2. Termin realizacji wynosi średnio, w zależności od rodzaju zamawianego towaru, miejsca i sposobu jego dostawy - od 24 h do 14 dni, licząc od momentu potwierdzenia zamówienia.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo w przypadkach szczególnych do wydłużania terminu realizacji.

 

V WYSYŁKA

Koszty dostawy złożonego zamówienia każdorazowo wymagają potwierdzenia lub indywidualnej wyceny przedstawianych klientowi przez naszych handlowców na wskazany adres e-mail. Jest to wymóg konieczny ze względu na specyfikę oferowanych w naszym sklepie towarów.
Preferowany sposób dostawy klient wybiera w formularzu zamówienia.

 

1.Ciężar przesyłki -do 50 kg

1.1. Sprzedawca wysyła zakupione towary wraz z dowodem zakupu, na adres wskazany w formularzu zamówienia. Koszt transportu dla zamówień o wadze do 50 kg oraz termin dostawy jest podany w cenniku na stronie internetowej firmy świadczącej usługi kurierskie.

 

 

1.2 Koszty przesyłki dotyczą dostaw w dni robocze i nie uwzględniają doręczenia w soboty, niedziele i dni świąteczne oraz paczek z zastrzeżeniem godziny odbioru.

1.3 Tylko na podstawie protokołu szkody potwierdzonego przez kuriera możliwa jest wymiana towaru na nieuszkodzony oraz dochodzenie dalszych roszczeń od firmy kurierskiej.

 

2. Ciężar przesyłki -powyżej 50 kg
Transport zlecony:

2.1. Zamówiony towar wraz z dowodem zakupu dostarczany jest pod podany w formularzu zamówienia adres dostawy transportem zleconym.

2.2. Klient zostaje obciążony kosztem usługi transportowej, zgodnie z indywidualną wyceną przedstawioną mu przez Sprzedającego. Jednocześnie Sprzedający zobowiązuje się po otrzymaniu od Kupującego zamówienia do niezwłocznego kontaktu drogą telefoniczną lub na wskazany przez klienta adres korespondencji elektronicznej celem przekazania informacji na temat pełnych kosztów i warunków dostawy planowanego zamówienia.

2.3. Koszt usługi transportowej jest zależny od odległości wyznaczonej pomiędzy siedzibą sprzedającego lub wybranym magazynem fabrycznym producenta a adresem dostawy oraz ilości, wymiarów i masy zamówionego towaru.

2.4. Klient jest zobowiązany do wskazania w formularzu zamówienia adresu dostawy. W przypadku wątpliwości nastąpi dodatkowe uzgodnienie z Klientem.

2.5. Wysyłka towaru następuje w czasie uzgodnionym z Klientem podczas rozmowy telefonicznej lub w korespondencji  elektronicznej i przy jej użyciu potwierdzonej.

2.6. Klient ma obowiązek zapewnić w uzgodnionym terminie rozładunek w miejscu dostawy, oraz bezpieczny i swobodny dojazd.

2.7. W przypadku nieobecności Klienta w uzgodnionym terminie, wymaga się obecności osoby upoważnionej do odbioru towaru w imieniu Klienta.

2.8. Za osobę upoważnioną do odbioru towaru uznajemy, osobę wymienioną w formularzu upoważnienia wcześniej dostarczonego faxem, drogą e-mail lub osobiście do siedziby firmy.

2.9. W przypadku płatności gotówką przy odbiorze zamówienia, Klient (lub inna upoważniona osoba) jest zobowiązany wypłacić pełną ustaloną kwotę kierowcy realizującemu dostawę przed wydaniem towaru Kupującemu.

2.10. W przypadku płatności gotówką przy odbiorze, za osobę upoważnioną do odbioru towaru uznaje się osobę wpłacającą wymaganą kwotę kierowcy transportu, bez potrzeby dostarczenia upoważnienia.

2.11. W przypadku zrealizowania dostawy pod wskazany w formularzu zamówieniu adres w ustalonym terminie i zaistnieniu okoliczności leżących po stronie Klienta, a uniemożliwiających wydanie towaru (np. nie zapewniony rozładunek, nieobecność osoby upoważnionej do odbioru zamówienia, brak możliwości bezpiecznego i swobodnego dojazdu do miejsca rozładunku...) Klient zostanie obciążony kosztami transportu, zgodnie z ich wartością.
2.12. Podczas odbioru dostarczonej przesyłki, Klient ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika przewoźnika jakość i kompletność dostawy.

W przypadku uszkodzenia przesyłki, konieczne jest spisanie protokołu szkody w obecności pracownika przewoźnika, a następnie możliwie jak najszybszy kontakt ze Sprzedawcą. 

3. Odbiór osobisty

3.1. Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy jest możliwy po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym lub drogą mailową terminu odbioru.

3.2. Towar wydany zostanie tylko Klientowi lub osobie przez niego upoważnionej (po wcześniejszym dostarczeniu upoważnienia faxem, drogą mailową lub osobiście)

3.3. W przypadku płatności gotówką przy odbiorze, towar zostanie wydany osobie dokonującej wpłaty

3.4. Odbierający towar, potwierdza zgodność z zamówieniem oraz brak uszkodzeń mechanicznych, składając podpis potwierdzający odbiór

 

VI ZWROTY

1. Klient ma prawo do zwrotu towaru, bez podania przyczyny zwrotu, w ciągu 14 dni od daty zakupu.*

2. Podstawą zwrotu jest okazanie Faktury  na zakup zwracanych produktów.

3. Zwrotu towaru można dokonać tylko poprzez dostarczenie go do siedziby Sprzedawcy.

4. Zwrot towaru odbywa się na koszt Klienta. 

5. Zwracany towar musi posiadać niezniszczone oryginalne opakowanie producenta, być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania.

6. Pieniądze za towar zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem na konto wskazane przez Klienta. Koszt dostawy i odesłania nie podlega zwrotowi.

7. Wystawienie faktury korygującej i zwrot pieniędzy następuje po uprzednim sprawdzeniu stanu technicznego zwracanego towaru.

8. W przypadku konieczności zwrotu towaru, należy skontaktować się ze Sprzedawcą –

tel. (32) 215-71-01

 

 

 

 

 

 

 • Wyciąg z ustawy - „Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów” Art. 10 ust 3

  Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1,
  2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  6. dostarczania prasy,

VII REKLAMACJE


1. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym Sprzedawcy posiadają gwarancję sprzedawcy i producenta.

2. Podstawą reklamacji mogą być wady techniczne produktu lub uszkodzenia mechaniczne, powstałe do czasu odbioru towaru przez Klienta (przed potwierdzeniem odbioru).

3. Gwarancji nie podlegają produkty użyte niezgodnie z instrukcją zastosowania i sztuką budowlaną.

4. W przypadku wykrycia wady mechanicznej przy odbiorze towaru, Klient może nie przyjąć towaru i powinien określić czy żąda wymiany, czy zwrotu kosztu.
W przypadku uznanej reklamacji, koszty z nią związane pokrywa Sprzedawca.

5. Koszt dostawy reklamowanego towaru do siedziby Sprzedawcy i odesłania go do Klienta w przypadku gdy reklamacja nie zostanie uznana nie podlega zwrotowi.

6. W przypadku zastrzeżeń co do jakości dostarczonych towarów, wymagana jest pisemna reklamacja przesłana do siedziby Sprzedawcy w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki, z dokładnym opisem przyczyn reklamacji. Reklamacja rozpatrzona będzie do 14 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia. W przypadku nie uzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Klienta, Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

 

 

VIII POLITYKA PRYWATNOŚCI


1. Wszelkie dane osobowe i tele-adresowe, otrzymane przez Sprzedawcę za pośrednictwem formularzy rejestracyjnych są traktowane, jako poufne i wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówień, bądź udzielenia informacji dotyczącej oferty handlowej naszej firmy.

 

2. Serwis, przez swoje procedury, zapewnia bezpieczeństwo Państwa danych. Daje możliwość modyfikacji i usunięcia danych z naszej bazy.

3.
Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych i tele-adresowych, zawartych w formularzu rejestracyjnym, zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883.

 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna-sprzedaży będzie rozstrzygał Sąd działający w miejscu działalności Sprzedawcy

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).

3. Złożenie zamówienia w niniejszym sklepie internetowym oznacza akceptację regulaminu.

4. Prezentowana oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie przez zamieszczenie ich na stronie internetowej sklepu.

KOSZYK

koszyk jest pusty

PROMOCJE